Mededelingen

Meer samenwerking tussen de vijf parochies

 

 

Al geruime tijd informeren we u via de pagina Kerkberichten in het GoedNws - Beekdaelen over kerkdiensten, overledenen en andere zaken in de vijf parochies. Via andere media heeft u wellicht informatie ontvangen over de beleidsbrief van onze Bisschop over federatievorming van parochies en vitalisering van parochiegemeenschappen. 

De kerkbesturen van de bestaande federatie van de parochies Amstenrade, Bingelrade en Jabeek en die van het samenwerkingsverband van de parochies Merkelbeek Schinveld voeren al enige tijd gezamenlijk overleg over praktische aangelegenheden. 
De brief van de Bisschop is aanleiding geweest om ook een federatie van de vijf parochies te gaan verkennen en in 2021 verder uit te werken. Een belangrijk punt in dit traject van federatievorming is dat de afzonderlijke parochies het hart moeten blijven van de vijf parochiegemeenschappen. Hierbij hoort een eigen parochiekerk als plek om samen te vieren. De federatie zou gericht moeten zijn om minder tijd te besteden aan vergaderingen van kerkbesturen zodat er meer tijd is voor het praktische parochiewerk en vitalisering. 
Als u ideeën hierover heeft of wilt meewerken in een van de parochies, willen wij u vragen om een van de leden van de kerkbestuur of pastoor Adema aan te spreken. Een parochie is een gemeenschap van gelovigen, die met elkaar het geloof willen vieren en uitdragen en niet iets alleen voor een priester of een kerkbestuur.