G E R T R U D I S B O D E  


PASTOOR:
       Drs. H. Adema, Tel.045-5252318 of 06-22568958.

MISINTENTIE:  Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.                   

                          Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.       

                          E-mail: mlamerichs@planet.nl

BETALINGEN: NL08RABO011.17.93.769 tnv Kerkbestuur H.Gertrudis. 

Website:          www.gertrudis.jouwweb.nl  

Iedere zaterdag is om 17.45 u. een eucharistieviering in onze kerk.
___________________________________________________________________________________________________________________

KERKDIENSTEN JULI – AUGUSTUS 2024

20 JULI ZATERDAG 17.45 UUR:

Gest. Jaardienst voor Ella en Felix Meertens-Coumans

 

 

27 JULI ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor het welzijn van de parochianen

 

 

03 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:

Jaardienst voor Hein Swelsen

 

 

10 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Mathieu Gorissen v.w. offergang

 

 

17 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:

GEEN H. MIS v.w. openluchtmis in pastorietuin Bingelrade.

 

Hieronder een hartenkreet van een van onze parochianen:

Bedevaart KEVELAER op maandag 9 september

 

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 9 september. Gaat u ook mee?

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld – waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:

10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.

10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.

15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.

17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.

Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar huis.

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden voor de busreis

Buskaarten zijn tot vrijdag 23 augustus verkrijgbaar bij:

mevr. Theunissen, President Kennedystraat 8, 6451 AV Schinveld, tel. (045) 5273113.

Een buskaart kost € 28,-- per persoon.

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

Aanmelden voor de voettocht

Dit jaar wordt ook een meerdaagse wandelpelgrimage van Sittard naar Kevelaer georganiseerd. Vertrek vanuit Sittard op 5 september. Op 9 september sluiten de wandelaars aan bij ons dagprogramma. Aanmelden bij de heer René Haustermans via renehaustermans@gmail.com.

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of stuur een bericht naar: broederschap.sittard@gmail.com.

Hieronder een hartenkreet van een van onze parochianen:


Aansprakelijkheid
Parochie H.Gertrudis kan de juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet  garanderen.
Parochie H.Gertrudis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Alle gebruikte foto's komen voor zover wij dit kunnen achterhalen uit verzamelingen die vrijgegeven zijn voor publicatie in de zin zoals wij deze gebruikt hebben. Mochten wij onbedoeld enige door copyrights beschermde afbeeldingen gebruikt hebben, dan zouden wij dat gaarne vernemen, zodat wij deze per omgaande kunnen verwijderen.