Parochie H.Gertrudis Jabeek

 G E R T R U D I S B O D E     


PASTOOR:
       Drs. H. Adema, Tel.045-5252318 of 06-22568958.

MISINTENTIE:  Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.                   

                          Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.       

                          E-mail: mlamerichs@planet.nl

BETALINGEN: NL08RABO011.17.93.769 tnv Kerkbestuur H.Gertrudis. 

Website:          www.gertrudis.jouwweb.nl  

Iedere zaterdag is om 17.45 u. een eucharistieviering in onze kerk.
___________________________________________________________________________________________________________________

KERKDIENSTEN  

 

KERKDIENSTEN AUGUSTUS – SEPTEMBER 2023


05 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:
Gest. Jaardienst voor Hein Swelsen.

 

12 AUGUSTUS ZATERDAG GEEN H. MIS IN JABEEK
18 uur: in Bingelrade openluchtmis b.g.v. Maria Ten Hemelopneming

 

19 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:
Woord en communiedienst voor Roos van Aerle en tevens voor Leo van Aerle en zoon Josje;
Jaardienst voor Jet Goossens-Wieling en t.i.v. Sjeng Goossens en overl. familie

 

26 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis voor het welzijn van de parochianen.

 

02 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis voor overl. en levende leden van de schutterij en het Fluiten Tamboercorps H. Gertrudis.

 

09 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Jaardienst voor Sjeng Goossens en t.i.v. Jet Goossens-Wieling.

 

16 SEPTEMBER ZATERDAG: GEEN H. MIS IN JABEEK
19 UUR: Bijzondere viering o.l.v. Steven van Kempen in Schinveld

Hieronder een hartenkreet van een van onze parochianen:


Aansprakelijkheid
Parochie H.Gertrudis kan de juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet  garanderen.
Parochie H.Gertrudis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Alle gebruikte foto's komen voor zover wij dit kunnen achterhalen uit verzamelingen die vrijgegeven zijn voor publicatie in de zin zoals wij deze gebruikt hebben. Mochten wij onbedoeld enige door copyrights beschermde afbeeldingen gebruikt hebben, dan zouden wij dat gaarne vernemen, zodat wij deze per omgaande kunnen verwijderen.